I den daglige kamp for opmærksomhed og klik kommer ingen virksomheder uden om behovet for en mere fokuseret og dedikeret tilgang til SEO. Og på et meget kompetitivt og uigennemskueligt marked kræver det en solid men dynamisk identitet.