Præferencer, holdninger, adfærd, device valg, location, tidspunkt mv. kan afgøre, hvor, hvordan og hvornår brand og forbruger bliver forbundet. Hvordan kan det så være, at mange irrelevante oplevelser stadig skaber mere adblocking?

af Thomas Thorstholm. Partner, Orbit Red

Individualisering, automatisering og optimering af markedsføringen gennem brug af intelligente data er varme emner. De bærer løftet om ROI og forudsigelighed. Så der bliver investeret store mængder af tid og penge i at etablere og integrere systemer og mennesker. I jagten på inspiration mangler vi ikke overraskende case-historier med de forventelige globale brands som Airbnb, Apple eller Amazon. Der er masser af imponerende teoretiske modeller, som fortæller, hvordan vi nærmest automatisk kan optimere os ind i himlen. Men er der ikke mangel på eksempler og cases fra Norden? Det kunne tyde på, at vi godt kunne have behov for en mere tilgængelig opskrift. Hvad gør man, når man er en organisation eller virksomhed i Danmark, som både skal forholde sig til budgetter, organisationsstørrelse og de krav om umiddelbar effekt, der stilles her? Den reelle individualisering og personlige relevans ender ofte med at være mere teoretisk end oplevet. Det er svært at transformere en enkelt reklamefilm på 30 sekunder til en content kampagne, der møder brugere med 1:1 relevans. Uanset hvor meget man klipper, grader, screen-grapper og laver nye skilte. Afstanden til det, der reelt er relevant for forbrugerne, er for lang uanset content-type.

“Det er svært at transformere en enkelt reklamefilm
på 30 sekunder til en content kampagne,
der møder brugere med 1:1 relevans”

Vi kan jo godt

Det handler jo ikke om manglende vilje. Det handler om at svare på, hvordan man undgår at bruge al tiden og ressourcerne på teknik og proces. Kan vi undgå den fælde, så er der tid og budget nok tilbage til at skabe relevant content.

Et godt sted at starte er at stirre relevante fravalg i øjnene:

1. Lav holdet mindre

• Flere mennesker kræver flere møder, mails og systemer.
• Færre mennesker, der laver mere, giver mere output og fremdrift.

2. Begræns omfanget af de data, mennesker skal forholde sig aktivt til

• Det handler ikke om at ophobe den størst mulige mængde data.
• Det handler om at kunne aktivere den data, man har udvalgt mest muligt.

3. Smid micro-management overbord i implementeringen

• Hvis der er for mange øjne og hænder på hvert stykke content, æder processen evnen til at skabe mere.
• Det handler om at sikre en rød tråd og værne om brandets identitet, men at give det ansvarlige team frihed til at udfylde det udfaldsrum, der er tilstede.

4. Spild ikke tid på at gætte

• Det handler i mindre grad om at vinde konkurrencen om at gætte, hvad der virker bedst.
• Vi har data, der kan kvalificere og afgøre, hvad der virker bedst. Så kan mennesker koncentrere sig om at være nysgerrige. Det er de fleste i øvrigt også bedre til – og har det langt sjovere med.
Men er der så gode lokale eksempler på, at det kan lade sig gøre? Ja, et af dem kan du læse mere om på markedsforing.dk, hvor du finder det under overskriften ”skal reklame ligne reklame”.

Denne artikel stammer fra bladet Markedsføring