For første gang nogensinde er der, i forbindelse med folketingsvalget i 2015, foretaget en repræsentativ undersøgelse, hvor responsdata bruges til at identificere de politiske budskaber der har den højeste tiltrækningskraft.

Budskabsmodellering™ er gennem de seneste år anvendt til at sikre effektiviteten af markedsføringsindsatsen for flere store danske og internationale annoncører. Samme metode er nu brugt til at identificere valgkampens mest effektive budskaber.

1.129 repræsentativt udvalgte danskere over 18 er blevet spurgt om partiernes primære budskaber samt deres konkrete budskaber om jobskabelse.

Studiet adskiller sig fra Politiske Polls og Valganalyser ved at adskille budskabet fra afsenderen og formidleren. Uden afsender, partifarver og partiledere kan vælgerne forholde sig konkret til budskabets indhold, og dermed kan responsdata bruges til at afdække om det er politikken, formidleren eller kommunikationen der bærer successen eller mangel på samme.

Analyseopsummering

Effektiviteten i valgkampens budskaber. Udvalgte resultater og overordnede konklusioner fra Studiet.


Radikales kampagne handler om spildt potentiale

Budskabet “det handler om mennesker” scorer det højeste gennemsnit både i forhold til at skabe interesse og endnu vigtigere, præference. Omvendt har de ringere ejerskab på temaet, som opleves som værende et budskab fra SCM.


Mads Holgers kampagne er mere konservativ, end de konservatives

Det positive budskab om Start, modsat Papes Stop-kampagne scorer udemærket blandt de konservative vælgere. Faktisk næsten 3 gange bedre end stop-kampagnen.

Udfordringen med Mads Holgers budskab er alligevel, at den ikke formår at tiltrække vælger fra de andre partier, hvor samme budskab scorer blandt de laveste. Faktisk så dårligt at samtlige at de konservatives budskaber indtager alle bundplaceringerne.


Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet er begge gode til at kommunikere til hinandens vælgere

Det Danmark du kender, har, måske ikke overraskende, høj appel blandt Dansk Folkepartis vælgere. Udfordringen bliver så at Dansk Folkeparti, har næsten lige så effektive budskaber, når det kommer til at tiltrække vælgere fra SCM.

Generelt er Socialdemokratiske vælgere dem der mest positivt stemt over for de forskellige politiske budskaber, som hænger godt sammen med at Dansk Folkeparti samt Venstre har bedre fat i tvivlerne.


SF og Dansk Folkepartis vælgere tiltrækkes af hinandens budskaber

En af de større overraskelser, ligger i de partier der ligger meget langt fra hinanden. SF vælger synes nemlig godt om Dansk Folkepartis kampagne.

Generelt tegner der sig et billede af at de Danske vælgere i højere grad kigger på substansen af budskaber og løfter fremfor tilhørsforhold til parti, blok eller personer.


Overordnede konklusioner
Jobtemaer


Blandt de store partier, er Socialdemokratiet det parti med det svageste job-budskab

Vælgerne er tilsyneladende mindre interesserede i præstationer og mere interesserede i løfter.


Radikale går fra den mest effektive job kampagne, til den næst dårligste

Radikale har med deres “Flere i arbejde, færre på forsørgelse” ramt mest præcist i forhold til vælger-appel. Det skulle de måske have startet deres valgkamp med, det er nemlig dobbelt så effektivt “Min Ambition. 3 mio. danskere i arbejde.”


Havde partierne benyttet sig af budskabsmodellering – havde de fået det mest effektive budskab til tvivlerne og 8 ud af 10 partier haft en mere effektiv kommunikation

Et budskab, som vi skabte, som del af studiet via Budskabsmodellering™ viser at man kan opnå en øget præference hvis man modellerer sig frem til den bedste formidling af sit Politiske budskab. Med det kan man sikre sig en høj tiltrækningskraft og dermed effektivitet – allerede inden man trykker valgplakaten.

Budskabet vi skabte er samtidig det mest effektive blandt tvivlerne.


Yderligere information kan fås ved at kontakte

Thomas Thorstholm
CEO & Partner, Orbit Red
M: +45 20 15 68 08
@: thomas@orbitred.dk
www.orbitred.dk


Fakta om dataindsamlingen:
Undersøgelsen er lavet på baggrund af i alt 1.129 gennemførte interviews med repræsentativt udvalgte danskere på 18 år og derover. Interviewene er gennemført i perioden fra den 4. juni til den 9. juni 2015.

Firmaet bag dataindsamlingen:
Norstat er Europas førende leverandører af dataindsamling til professionelle brugere af markedsanalyse. Norstat gennemfører mere end 5 millioner B2C og B2B interviews årligt. Norstat ejer et af de største internetpaneler i Nordeuropa, med mere end 400.000 pre-rekrutterede respondenter. Norstat er en specialiseret dataindsamler, som dækker alle metoder indenfor interviewbaseret dataindsamling.