En ny tilgang til marketing, baseret på responsdata fra forbrugerne, har gennem de senest to år sikret TV-udbyderen Boxer en imponerende vækst på kendskab, position og præference – vel at mærke uden øgede budgetter og investeringer. Orbit Red er samarbejdspartner.

Hos TV-udbyderen Boxer lover man danskerne, at de kan slippe for at betale for de TV-kanaler, de ikke ser – og det er sådan set præcis den samme tankegang, der ligger bag virksomhedens marketing-strategi.

Her bliver produkter, budskaber, kampagner og mediekanaler konstant og løbende både vejet og optimeret, og kun de elementer, der skaber den største effekt, får fokus og budget.

Strategien og eksekveringen, som Orbit Red er partner på, har siden 2015 skabt stærke resultater:

– Igennem de seneste to år er vi lykkedes med at opnå resultater på flere områder. Vi har øget både danskernes kendskab til brandet og kampagnerne, tydeliggjort vores position og gjort præferencen blandt potentielle skiftere markant større. Vi er stolte af vores resultater og af, at vi som en del af denne proces er lykkedes med at forbedre vores split mellem udvikling/produktion og medieindrykning, siger Sandra Enemærke, der er marketingchef hos Boxer.

Fordelingen af Boxers investering er i dag på helt op til 92 procent på mediaindrykning og otte procent udvikling og produktion – altså vel at mærke samtidig med en forbedret performance på KPI’erne.

Den effektive tilgang tog sin begyndelse for to år siden med udgangspunkt i et ønske om at bruge data som fundament for kommunikation – og ikke blot som et led i den løbende optimering.

Ingen mavefornemmelser

Det gav allerede i sine tidlige faser udslag i en effekt, der skabte appetit på mere, fortæller Sandra Enemærke:

– Dengang lykkedes det at skabe rammerne om en ny kommunikationsplatform, som i stedet for at tage udgangspunkt i synsninger og mavefornemmelser, var baseret på responsdata fra forbrugerne både i forhold til budskaber og kreative retninger, siger hun og tilføjer:

– Resultatet af vores responsdata blev anderledes end forventet og dermed også beslutningen for den nye kommunikationsplatform. Efterfølgende har vi så kunne aflæse de positive resultater som en tydelig effekt af vores valg.

Med en ny kommunikationsplatform som fundament fortsatte jagten på effektivitet efterfølgende inden for alle potentielle områder, og det har betydet en række optimeringer af mediekanaler og indhold af de kreative eksekveringer, siger Sandra Enemærke:

– Når du kender effekten på tværs af budskaber, eksekveringer og triggers på individuelt niveau, kan du med langt større sikkerhed optimere. Det har bl.a. for os betydet, at vi har været i stand til at forkorte vores tv-spots uden at forringe effekten og dermed bidrage til et højere ROI.

Markant optimering af forretningen

Tilgangen til brug af responsdata er forankret i samarbejdet med Orbit Red, der har været med på hele rejsen.

Thomas Thorstholm, CEO hos Orbit Red, siger:

– Boxer har igennem hele processen været meget dedikerede til den respons-data tilgang, vi har skabt værktøjer omkring. Dermed en drømmepartner for os. Når vi er enige om, at vi konsekvent bruger kreativiteten til at udfordre, hvad vi kunne gøre og lader forbrugerdata være et afgørende argument i beslutningerne, så giver det en fantastisk energi og frihed. Og vi kan se det i resultaterne.

Samlet set er det lykkedes at holde fast i et kontinuerligt spor, som løbende er tilpasset, optimeret og raffineret, og de bemærkelsesværdige resultater er da heller ikke gået ubemærket hen i direktionen hos Boxer.

– Vores marketingafdeling har formået at bidrage markant til den optimering af forretningen, der gør, at Boxer nu samlet set står i en væsentlig mere gunstig position end for et par år siden. Vi har haft en opgave i at forenkle og effektivisere – men stadig med fokus på at forbedre den gode kundeoplevelse. Og her må vi sige, at vores team har demonstreret, hvor meget marketing kan bidrage med i sådan en sammenhæng, siger Erik Andersen, CCO hos Boxer TV.

Og marketingchefen får det sidste ord:

– Normalt vil den fremgang i performance, vi har set, være drevet af større budgetter og investeringer. Men det er ikke tilfældet her. Vi er lykkedes med at skabe fremgang ved at fokusere og vælge fra, der hvor datavalideringen identificerede, at vi kunne. Og derigennem har vi kunne få flere ressourcer og mere fokus på det, der skaber effekten, slutter Sandra Enemærke.

Sæson 7
Sæson 6
Sæson 5
Sæson 4
Sæson 3

Sæson 2

 

 

Sæson 1

Web-udvikling